Chào mừng bạn đến Website!

Sản phẩm

Thiết bị thí nghiệm môn SINH HỌC (Biology,Advanced-Inquiry Biology) Deluxe LM-BIO-ODX, Bộ thí nghiệm Sinh học với LabQuest Mini (Deluxe LM-BIO-ODX)

Danh mục: Bộ thí nghiệm môn SINH HỌC (Biology,Advanced-Inquiry Biology),

0 vnđ

Interface and Sensors

Bộ thí nghiệm Sinh học với LabQuest Mini

Mã SP : Deluxe LM-BIO-ODX

Bộ sản phẩm gồm các cảm biến sau :

Order Code

Deluxe
LM-BIO-ODX

LabQuest Mini

LQ-MINI

Stainless Steel Temperature Probe

TMP-BTA

Hand-Grip Heart Rate Monitor

HGH-BTA

Gas Pressure Sensor

GPS-BTA

CO2 Gas Sensor

CO2-BTA

O2 Gas Sensor

O2-BTA

BioChamber 250

BC-250

BioChamber 2000

BC-2000

Conductivity Probe

CON-BTA

pH Sensor

PH-BTA

Colorimeter

COL-BTA

Vernier Optical DO Probe

ODO-BTA

EKG Sensor

EKG-BTA

Respiration Monitor Belt

RMB

Sản phẩm liên quan

Danh mục

Quảng cáo

Processing...