Chào mừng bạn đến Website!

Sản phẩm

Thiết bị thí nghiệm môn SINH HỌC (Biology,Advanced-Inquiry Biology) Deluxe LQ2-AB-OSV, Bộ thí nghiệm Sinh học LabQuest 2 Advanced Biology Package

Danh mục: Bộ thí nghiệm môn SINH HỌC (Biology,Advanced-Inquiry Biology),

0 vnđ

Interface and Sensors

Bộ thí nghiệm Sinh học LabQuest 2 Advanced Biology Package  Deluxe LQ2-AB-OSV, gồm những Cảm biến Sensor sau :

Order Code

Deluxe LQ2-AB-OSV

LabQuest 2

LABQ2

Stainless Steel Temperature Probe

TMP-BTA

Gas Pressure Sensor

GPS-BTA

CO2 Gas Sensor

CO2-BTA

Conductivity Probe

CON-BTA

O2 Gas Sensor

O2-BTA

Go Direct™ SpectroVis Plus Spectrophotometer

GDX-SVISPL

Vernier Optical DO Probe

ODO-BTA

Hand-Grip Heart Rate Monitor

HGH-BTA

Blood Pressure Sensor

BPS-BTA

BioChamber 250

BC-250

Sản phẩm liên quan

Danh mục

Quảng cáo

Processing...