Chào mừng bạn đến Website!

Sản phẩm

Thiết bị thí nghiệm môn MÔI TRƯỜNG (Environmental, Renewable-Investigating Energy) Bộ thí nghiệm Môi trường Environmental Science Package Starter LQ2-EV-OST và Deluxe LQ2-EV-ODX

Danh mục: Bộ thí nghiệm môn MÔI TRƯỜNG (Environmental, Renewable-Investigating Energy),

0 vnđ

 

Interface and Sensors

Bộ thí nghiệm Môi trường Environmental Science Package Starter LQ2-EV-OST và Deluxe LQ2-EV-ODX,

Gồm các Cảm biến sau, tùy người sử dụng chọn theo bộ

Starter
LQ2-EV-OST

Deluxe
LQ2-EV-ODX

LabQuest 2

LABQ2

LABQ2

Stainless Steel Temperature Probe

TMP-BTA

TMP-BTA

pH Sensor

PH-BTA

PH-BTA

Conductivity Probe

CON-BTA

CON-BTA

Vernier Optical DO Probe

ODO-BTA

ODO-BTA

Soil Moisture Sensor

SMS-BTA

SMS-BTA

Turbidity Sensor

TRB-BTA

TRB-BTA

Relative Humidity Sensor

 

RH-BTA

UVB Sensor

 

UVB-BTA

CO2 Gas Sensor

 

CO2-BTA

Voltage Probe

 

VP-BTA

Current Probe

 

DCP-BTA

Light Sensor

 

LS-BTA

Sản phẩm liên quan

Danh mục

Quảng cáo

Processing...